Giới thiệu Công ty

Công ty Cổ phần tập đoàn Quốc tế Nam Việt( NamViet Intenational group ., JSC ) là doanh nghiệp hoạt động đa chức năng trong đó Xuất khẩu lao động là ngành mũi nhọn của đơn vị. Công ty được Bộ Lao động thương binh và xã hội Việt Nam cấp Giấy phép Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1264/LĐTBXH-GP ngày 09 tháng 3 năm 2021

Xác định là một ngành mũi nhọn, trọng điểm trong chiến lược phát triển kinh doanh của đơn vị nên những năm vừa qua Công ty Nam Việt đã không ngừng xây dựng, mở rộng và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. Hiện nay Công ty Nam Việt đã và đang đưa lao động sang làm việc có thời hạn tại: Nhật Bản, Đài Loan,  và được các đối tác nước ngoài đánh giá cao về chất lượng lao động của đơn vị. Với đội ngũ lãnh đạo, nhân viên Công ty giầu kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tận tâm luôn đem đến sự hài lòng, niềm tin từ phía đối tác và khách hàng.

Hòa nhịp cùng với sự phát triển không ngừng của Đất nước và Thế giới chúng tôi thấu hiểu rằng chỉ có sự uy tín, niềm tin, trách nhiệm là cốt lõi trong phương hướng phát triển của doanh nghiệp. Công ty Nam Việt luôn luôn mong muốn được lắng nghe, học hỏi, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của đồng nghiệp, các đối tác trong và ngoài nước để doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

 Trân trọng cảm ơn!

                                                      Chủ tịch Hội đồng Quản trị

                                                            Tổng giám đốc

 

                                                            Lê Hồng Việt


           

Company’s Introduction

     Nam Viet Investment And Cooperation International Joint Stock Company (NamVietIntenational Co., JSC)is a multifunctional enterprise in which labor export is the key industry of the company. The company is licensed to provide services of taking labors to work abroad by the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs of Vietnam, License no.1264/LDTBXH-GP dated 09 February 2021.

    Identified as a key industry in the business development strategy of the unit, Nam Viet Company has kept developing, expanding and cooperating with domestic and foreign partners over the past few years. At present, Nam Viet Company has been sending laborers to work definitely in Japan, Taiwan, and its laborer quality was highly regarded by foreign partners. The Company has experienced, professional and devoted leaders, employees, which brings in satisfaction and trust from partners and customers.

   Along with the continuous development of the country and the world we understand that only the prestige, trust, responsibility is the core of the development direction of the business. Nam Viet Company always wants to listen, learn, cooperate, share experiences of colleagues, partners at home and abroad so that the enterprise develops more and more sustainably.

                   Sincerely!

Chairman of the Board

                                                                             General Director

 

                                                                                 Le Hong Viet