Hình ảnh các học viên chào đón đối tác tại công ty


Phỏng vẫn trực tiếp với các đối tác đến từ Nhật Bản